.

Dank aan ...

Zoals de grote schrijver Hans Christian Andersen ooit zei : "Dankbaarheid is het geheugen des harten." En ook daarom willen wij via deze weg de mensen bedanken voor donaties groot en klein. Wij hebben de donateurs die dagelijks bij onze vrijwilligers hun spulletjes brengen, zodat deze een tweede leven krijgen bij één van onze leden en zeker ook een dank u wel verdienen: Dank u wel aan iedereen!

Via deze pagina willen wij ook een woord van dank uitspreken aan onze volgende donateurs, die er voor zorgen dat wij de mensen in armoede kunnen helpen met evenzeer noodzakelijke producten, maar die we meestal niet via de normale donaties kunnen verkrijgen...  


Metro Evergem

Wij danken Metro Evergem voor hun regelmatige schenkingen van allerhande produkten.


Firma Renewi

Graag willen wij Mevr. Karine De Wolf van de firma Renewi bedanken voor de mooie donatie die wij in ontvangst mochten nemen.


Solidarité aux précarisés

Hartelijk bedankt aan de mensen van "Solidarité aux précarisés" voor de grote donatie die wij van hen mochten ontvangen.

Merci beaucoup aux gens de "Solidarité aux précarisés" pour le grand donation que nous avons reçu.

Delhaize


Wij danken Delhaize voor hun schenkingen van voeding.